Consumer products

De markt voor consumer products kent veel uitdagingen.  Als organisatie wil je je sterke positie behouden en verder uitbouwen, hiervoor moet een strategie geformuleerd worden waarin innovatie en afzetkanalen centraal staan. Omdat innovatie een grote rol speelt moet je dus constant de vraag stellen: hoe blijven wij relevant en behouden we onze klant? En, hoe maken we optimaal gebruik van de (nieuwe) verkoopkanalen die er zijn?

Wij helpen producenten en retailers bij het realiseren van een klantgerichte aanpak, effectieve communicatie met de markt en het succesvol ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Marktonderzoek levert fundamenteel inzicht in consumentengedrag.

De juiste input voor succesvolle innovatie

Met actionable insight en foresight geven we richting aan het ontwikkelen en evalueren van nieuwe en bestaande producten. Dat doen we door de klant zo vroeg mogelijk in het traject te betrekken, bijvoorbeeld d.m.v. Foresight Streaming en hiermee inzicht te geven in doelgroepen, drijfveren en attitudes. Maar ook door in kaart te brengen waar latente behoeftes liggen en hoe daarop ingespeeld kan worden.

Inzicht in oriëntatie- en beslisproces

Als aanbieder van consumer products wil je aansluiten bij het keuzeproces van  consumenten en weten hoe je je doelgroep kunt bereiken tijdens zijn aankoopproces zowel offline als online. Blauw helpt het oriëntatie- en beslisproces in kaart te brengen waardoor je een volledig beeld krijgt van alle overwegingen die consumenten hebben rondom het kopen van je product. Hiervoor gebruiken we een Path-to-Purchase onderzoek.

Bouwmaat
BSH
Bugaboo
Knauf
Quooker
Philips
Velux
3M

Lees onze cases:


Ons team customer products: