Consumer products

De markt voor consumer products kent veel uitdagingen. Als organisatie wil je je sterke positie behouden en verder uitbouwen. Hiervoor moet een strategie geformuleerd worden waarin innovatie en afzetkanalen centraal staan.

Omdat innovatie een grote rol speelt moet je dus constant de vraag stellen:

Hoe blijf je relevant en raak je geen klanten kwijt? En, hoe maken we optimaal gebruik van de (nieuwe) verkoopkanalen die er zijn?

Marktonderzoek levert fundamenteel inzicht in consumentengedrag.

Wij helpen producenten en retailers bij het realiseren van een klantgerichte aanpak, effectieve communicatie met de markt en het succesvol ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

De juiste input voor succesvolle innovatie

Met actionable insight en Foresight geven we richting aan het ontwikkelen en evalueren van nieuwe en bestaande producten. Dat doen we door de klant zo vroeg mogelijk in het traject te betrekken.

Inzicht in oriëntatie- en beslisproces

Als aanbieder van consumer products wil je aansluiten bij het keuzeproces van consumenten en weten hoe je je doelgroep kunt bereiken tijdens zijn aankoopproces zowel offline als online.

  • Welke overwegingen hebben consumenten rondom het kopen van je product? - Path-to-Purchase onderzoek.
  • Hoe speel je in op veranderingen in de branche; van fysieke winkel naar omnichannel aanbieder?

Marktonderzoek met direct bruikbare resultaten

Blauw helpt het oriëntatie- en beslisproces van jouw consumenten volledig in kaart te brengen. We hebben diverse soorten marktonderzoek op het gebied van consumer products mogen uitvoeren. De volgende merken gingen je al voor:


Lees onze cases:


Ons team customer products: