Concept onderzoek

Concept onderzoek helpt je vooraf te toetsen of een nieuw product of een nieuwe dienst draagvlak heeft in jouw markt. Innovatie bepaalt voor veel organisaties grotendeels het bestaansrecht. Succesvol innoveren is echter een uitdaging. Het vergroten van innovatiesucces begint bij goed begrijpen wanneer nieuwe producten en diensten relevant zijn voor (potentiele) klanten.

Daarom staat in onze innovatieonderzoeken de behoefte centraal. We leggen veel nadruk op het goed in kaart brengen van de behoeften van consumenten en koppelen deze aan het concept.

Inzicht krijgen in de marktkansen

Met concept onderzoek achterhaal je de marktkansen van een nieuw(e) product, dienst of propositie. Het draait om onderzoeksvragen als:

  • Hoe kan de propositie verder worden aangescherpt om de kans op succes te vergroten?
  • Is er binnen mijn doelgroep voldoende willingness to pay om de propositie levensvatbaar te maken?

Meer weten over onze aanpak van concept onderzoek?