Concept onderzoek

Concept onderzoek helpt je vooraf te toetsen of een nieuw product of een nieuwe dienst draagvlak heeft in jouw markt. Innovatie bepaalt voor veel organisaties grotendeels het bestaansrecht. Succesvol innoveren is echter een uitdaging. Het vergroten van innovatiesucces begint bij goed begrijpen wanneer nieuwe producten en diensten relevant zijn voor (potentiele) klanten.

Daarom staat in onze onderzoeken de behoefte centraal. We leggen veel nadruk op het goed in kaart brengen van de behoeften van consumenten en koppelen deze aan het concept. Met concept onderzoek achterhaal je de marktkansen van een nieuw(e) product, dienst of propositie. Het draait om onderzoeksvragen als:

  • Wat is de waardering van consumenten voor de ontwikkelde propositie?
  • Hoe waardeert men mijn nieuwe concept?
  • Sluit het concept aan bij de behoeften van mijn gebruikers?
  • Aan welke randvoorwaarden moet het concept moet voldoen?
  • Hoe kan de propositie verder worden aangescherpt om de kans op succes te vergroten?
  • Is er binnen mijn doelgroep voldoende willingness to pay om de propositie levensvatbaar te maken?

Aanpak concept onderzoek

Het maakt niet uit in welke fase je zit met je concept, we hebben altijd een geschikte onderzoeksmethode. Of je nu wilt checken of een mogelijke nieuwe propositie voldoende potentie heeft, of al een compleet uitgewerkt hebt liggen. Bij conceptonderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek mogelijk:

  • Kwalitatief onderzoek: geeft inzicht in de beoordeling van het concept en de wijze waarop het (idealiter) aansluit op de behoeften van de doelgroep.

We organiseren individuele interviews met de doelgroep, houden groepsdiscussies met focusgroepen of verzamelen inzichten via onze online Research Community

  • Kwantitatief onderzoek: brengt de potentie van de propositie in kaart.

D.m.v. online onderzoek geven we meer cijfermatig inzicht in de beoordeling en potentie van het concept.

Meer weten?