Conjunct Meten

De meerwaarde van producteigenschappen brengen wij in kaart door het uitvoeren van een conjunctonderzoek, ook wel 'vignetten' onderzoek of 'stated preference' genoemd. Met de resultaten weet je precies wat jouw klanten het belangrijkst vinden aan jouw product en/of dienst. Die informatie is onontbeerlijk om een gefundeerde beslissing te nemen over de juiste samenstelling van je product.

Consumenten maken vaak een keuze voor een product op basis van verschillende factoren. Bij conjunct meten laten we respondenten steeds een keuze maken tussen producten die zijn opgebouwd uit andere factoren en daardoor kunnen we de waarde van iedere factor achterhalen. Een conjunct analyse laat zien hoe je product het beste kan worden opgebouwd om het juiste marktaandeel te realiseren.

Je krijgt met conjunct meten antwoord op vragen zoals:

  • Wat is de premium prijs die ik voor mijn merk mag rekenen?
  • Wat zijn de extra features of een productclaim waard?
  • Moet ik investeren in extra snelheid of een groter model?

Wil je ook een conjunctonderzoek laten uitvoeren? Neem contact op met Binne Heida