Focusgroepen

Een focusgroep is een kwalitatieve onderzoeksvorm waarbij een groep mensen gevraagd wordt naar hun percepties, ideeën en meningen over een product, service, concept, advertentie of idee. De respondenten die worden geselecteerd op basis van kenmerken die van belang zijn voor het onderzoek, bijvoorbeeld productgebruik, vakgebied, leeftijd of medische kenmerken.

In deze onderzoeksvorm voeren mensen een gesprek in een interactieve groupsetting omtrent een onderwerp, waarbij iedereen de kans krijgt om aan het woord te komen. Door in een groep te praten is het mogelijk dat men reageert op elkaars opmerkingen, elkaar aanvult of tegenspreekt. Ook komen vaak nieuwe ideeën op voor de opdrachtgever. De focusgroepen in ons onderzoek worden geleid door een ervaren kwalitatief onderzoeker van Blauw.

Opdrachtgevers kunnen meekijken bij het onderzoek achter de spiegel. Daarnaast kunnen de gesprekken ook worden opgenomen.

Meer weten over kwalitatief onderzoek?