Impliciete Associatie Test (IAT)

Blauw is groot voorstander van het meten van onbewuste processen. Zeker waar het gaat om zaken als beleving, sfeer, gevoel en emotionele associaties bij een onderwerp, een merk, product of wanneer sociale wenselijkheid een rol kan spelen, is het van belang om ook inzicht te krijgen in de (meer) onbewuste processen bij de doelgroep. Daarom kiezen we in ons marketing- en communicatie onderzoek voor een brede toepassing van impliciete onderzoekstechnieken, zoals de Impliciete Associatie (of Attitude) Test, kortweg I.A.T.

Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met een goede methodologische onderbouwing, maar ook met een pragmatische en respondentvriendelijke insteek. Impliciete meetmethoden geven respondenten minder de kans om antwoorden of handelingen cognitief te doorgronden (waarom doe ik dit eigenlijk?). Dit geeft ons een completer beeld van de positie die een merk, product of dienst inneemt in het hoofd van de respondent. Onze Impliciete Associatie Test (een variant op de oorspronkelijke I.A.T.) passen wij al enkele jaren toe op diverse terreinen zoals:

Dit doen wij niet alleen in een marketingcontext (profit en non-profit), maar tevens in het beleidsdomein.

Tijdens onze Impliciete Associatie Test worden variabelen als merkassociaties, Distinctive Brand Assets, etc. één voor één voorgelegd aan de respondent. De respondent wordt gevraagd te bepalen of hij deze al dan niet vindt passen bij het merk (of 1 van haar concurrenten). Door de tijd te meten hoe lang een respondent erover doet om te bepalen of een aspect past of niet past bij het merk, wordt bepaald hoe sterk de verbinding tussen het merk en het aspect is. Hoe korter de tijd die een respondent erover doet, hoe sterker de verbinding (de mentale link).


Meer weten?