Path to Purchase onderzoek

Om sales een boost te geven is het van groot belang om goed te begrijpen hoe consumenten of klanten komen tot de keuze van producten of diensten. Het path to purchase is het eerste deel van de customer journey: de stappen die een shopper of koper doorloopt van eerste oriëntatie tot aankoop.

Door deze stappen inzichtelijk te maken wordt duidelijk hoe keuzeprocessen verlopen, hoe je als aanbieder hier op aan kan sluiten en hoe je jouw doelgroep kan bereiken tijdens zijn aankoopproces zowel offline als online. Elk path to purchase onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de stappen, maar de doelstelling bepaalt de focus. Als het gaat om het productportfolio te optimaliseren, evalueren we de waarde van producten/diensten in het licht van de reis die shoppers doormaken. Zijn we op zoek naar communicatiehaakjes, richten we ons op het vastleggen van relevante touchpoints.

Een volledig path to purchase traject bestaat uit een combinatie van kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek brengt de reis in kaart met de achterliggende motivaties voor gedrag. Kwantitatief onderzoek zorgt ervoor dat doelgroepen kunnen worden onderscheiden en het belang van verschillende aspecten duidelijk in kaart wordt gebracht.

Meer weten over onze customer journey aanpak?


Lees meer in deze cases: