Price Optimizer

We hebben verschillende methodes om de optimale prijs voor jouw product te bepalen. Met de Van Westendorp prijsmeter kunnen we o.a. inzichtelijk maken wat een acceptabele prijsrange is voor je product en wat de verwachte omzet is bij verschillende prijsniveaus. De Gabor Granger methode is meer geschikt om prijselasticiteit te bepalen. Op basis van prijselasticiteit kunnen we vervolgens omzet- en/of winst optimaliseren. Tot slot is conjunct meten geschikt voor het optimaliseren van je prijs binnen je concurrentieveld of wanneer je verschillende varianten van je product (met verschillende productfeatures) wilt prijzen ten opzichte elkaar (en de markt). Voor meer informatie over conjunct meten zie onze pagina over dit onderwerp.

Een Van Westendorp prijsmeter laat zien wat een acceptabele prijsrange voor jouw product is. We adviseren om dit product in de markt te zetten voor een prijs tussen €1,10 en €3,80. Deze prijs is voor de meeste consumenten acceptabel. Omzet wordt gemaximaliseerd bij een prijs van €3,70, nagenoeg het maximum van de acceptabele prijsrange (niet zichtbaar in voorbeeld). Is echter afzet optimaliseren het doel, dan adviseren we om een prijs aan de onderkant van de acceptabele range te hanteren.