Stakeholder- en reputatieonderzoek

Strategisch anticiperen op de grote maatschappelijke transities? Stakeholderonderzoek geeft richting

De maatschappij is in beweging. Denk bijvoorbeeld aan de klimaat- en energie transitie, technologische ontwikkelingen en de krapte op de arbeidsmarkt. Vraag je je af hoe jouw organisatie hiermee moet omgaan? Wat er door stakeholders van je wordt verwacht? Hoe je binnen al deze veranderingen succesvol invulling kunt geven aan stakeholder management en je reputatie daarbij bewaakt?


Stakeholders hebben invloed op het succes van jullie organisatie. Daarom is het van belang de stakeholderrelatie periodiek te onderzoeken. Zeker in een tijd waarin maatschappelijke ontwikkelingen grote urgentie oproepen om strategische keuzes te maken. Onze experts gaan graag het gesprek aan met je stakeholders. We brengen in kaart hoe je je stakeholdersmanagent en reputatie kunt verbeteren.


Welke belangrijke voordelen biedt Blauw?

Blauw gaat in gesprek

Als je met je stakeholdersmanagement en reputatie aan de slag wil gaan dan is het essentieel om naar je stakeholders te luisteren. Zij kunnen je vertellen welk beeld ze van je organisatie hebben en hoe ze de (samenwerkings)relatie ervaren. Ze geven feedback op de rol die jouw organisatie pakt bij urgente issues en de maatschappelijke transities. Of op de manier waarop je als organisatie communiceert en profileert.

Natuurlijk kun je zelf het gesprek aangaan. Maar laat de stakeholder dan het achterste van zijn tong zien? Lukt het je om onbevangen en neutraal om te gaan met eventuele kritische noten die gekraakt worden? Onze Blauw-experts zijn prima in staat om voor jullie het gesprek te voeren. Ook met ‘zwaargewichten’ die duidelijke impact hebben op opinies in het Umfelt en bepalend zijn in onze samenleving.

Resultaat door samenwerking

Stakeholderonderzoek vereist partnership en een hoge mate van betrokkenheid. Je gaat immers een traject aan dat bepalend is voor de toekomst van jullie organisatie. Vanaf de start van het project tot aan de oplevering hebben we elkaar nodig. Kennisdelen, draagvlak creëren, elkaar feedback geven en brainstormen op gepaste momenten. We stellen een projectteam samen met de Blauw-experts en direct betrokken collega’s van de opdrachtgeverskant.

Wat levert het op:

  • Een diepgaande analyse van de reputatie en stakeholderrelatie, met een overzicht van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen
  • Concrete handvatten om verder invulling te geven aan proactief stakeholdermanagement
  • Duidelijkheid over de reputatie en de mogelijkheden om deze te verbeteren
  • Inzicht in de verwachtingen die stakeholders van je organisatie hebben, bijvoorbeeld met betrekking tot de maatschappelijke transities
  • Inzicht in de raakvlakken waar stakeholders (meer) samenwerking wensen
  • Aanknopingspunten voor de verbetering van externe communicatie (op inhoud en middel)

Meer weten over stakeholder- en reputatieonderzoek? Download onze whitepaperCases


Team