Communicatie onderzoek voor de overheid

27 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 is Blauw Research onderzoekspartner voor communicatie onderzoek voor de Rijksoverheid.

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) heeft twee raamovereenkomsten afgesloten: één voor kwalitatief communicatie onderzoek en één voor kwantitatief en gecombineerd communicatie onderzoek. Wij zijn heel trots dat we in beide overeenkomsten een plek hebben verworven.

In de zomer van 2016 heeft DPC twee openbare Europese aanbestedingen uitgeschreven voor communicatie onderzoek. Hiermee zocht DPC een aantal vaste onderzoekspartners voor onderzoek dat input levert voor communicatievraagstukken en dat de inzet van communicatie evalueert. De positieve beoordeling van onze inschrijvingen op beide aanbestedingen betekent dat we nu samen met 2 (voor kwalitatief) en 3 (voor kwantitatief en gecombineerd) andere bureaus alle communicatie onderzoeken voor overheidsdiensten mogen gaan uitvoeren.

Een vast team van Blauwers zal zich de komende tijd gaan bezighouden met de onderzoeken die we binnen de raamovereenkomst mogen gaan uitvoeren. Onze veelzijdigheid komt daarbij goed van pas, want de diversiteit in de onderzoeken is groot. Het loopt uiteen van diepte-interviews met ouderen tot een wekelijkse monitor onder algemeen publiek en van flitspeilingen over gezondheid tot een langlopend onderzoek over duurzame energie. We zullen al die vraagstukken met een frisse blik bekijken en met vernieuwende en effectieve onderzoeksoplossingen komen. 

Onderdelen van de Rijksoverheid zullen de komende jaren hun opdrachten op het gebied van communicatie onderzoek voorleggen aan de bureaus in de raamovereenkomst en kiezen per opdracht een bureau waar ze mee samen willen werken. Inmiddels zijn de eerste projecten binnen de raamovereenkomst al gestart en zijn we volop aan de slag met mooie onderzoeksaanvragen vanuit verschillende ministeries en andere overheidsdiensten. We kijken erg uit naar de samenwerking met de diverse opdrachtgevers van de Rijksoverheid in de komende jaren en we gaan er alles aan doen om de communicatie onderzoeken tot een groot succes te maken.