Uitzendwerk is een waardevolle vorm van flexibele arbeid

3 september 2019

In opdracht van de ABU hebben onderzoeksbureau Blauw Research en het bureau Muzus een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de motieven, behoeften en tevredenheid van uitzendkrachten. Het onderzoek laat zien dat de waarde van uitzendwerk voor uitzendkrachten en opdrachtgevers groot is.

"Om goed inzicht te krijgen in de behoeften en drijfveren van uitzendkrachten, hebben we verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd in dit onderzoek", vertelt Sylvia van Ewijk van onderzoeksbureau Blauw."Eerst hebben we bestaande kennis via deskresearch in kaart gebracht. Vervolgens hebben we kwalitatief onderzoek gedaan door middel van een online research community. En ten slotte hebben wij bij 1600 uitzendkrachten een online enquete afgenomen". Voor Van Ewijk was een van de opvallendste uitkomsten van het onderzoek dat de tevredenheid onder uitzendkrachten groot is. "81% is tevreden of zeer tevreden over de werkzaamheden, 78% is tevreden of zeer tevreden over de inlener en 71% is tevreden of zeer tevreden over de uitzendorganisatie. Dat zijn klinkende cijfers".

Belangrijke opstap

Ook Jeroen Zwinkels, algemeen directeur van ManpowerGroup Nederland en lid van het ABU-bestuur, is trots op die scores. 'Ik had dat wel een beetje verwacht, maar het is mooi om het in deze cijfers terug te zien." Wat hem daarnaast opvalt, is dat uitzendkrachten aangeven dat uitzendwerk voor hen een belangrijke opstap naar de arbeidsmarkt is. "Meer dan een kwart van de uitzendkrachten kiest voor uitzendwerk, omdat ze niet op een andere manier een baan kunnen vinden. En 30% is als uitzendkracht aan de slag om zo een vaste baan te vinden. Dat laat zien dat wij als sector een heel belangrijke rol hebben in de toegang tot de arbeidsmarkt."

Volgens Van Ewijk is er nog een interessante uitkomst: uitzendkrachten zijn vooral op zoek naar 'vastigheid'. Het gaat dus niet alleen om vrijheid en flexibiliteit. Ongeveer 70% geeft aan belang te hechten aan een vast ritme, vaste uren en vaste inkomsten. Dat is een signaal om rekening mee te houden."

Uit het onderzoek blijkt verder dat 71% van de uitzendkrachten door uitzendwerk 'waardevolle werkervaring opdoet' en geeft 57% aan dat ze 'een hoog aanpassingsvermogen' hebben dankzij hun werkervaring. Zwinkels: "Uitzendkrachten herkennen dus dat uitzendwerk waarde toevoegt. Ze doen ervaring op en maken een persoonlijke groei door, waardoor ze weer verder kunnen op de arbeidsmarkt. Uitzendwerk biedt hen perspectief."

Verbeterpunt

Wel ziet Zwinkels op basis van het onderzoek nog een verbeterpunt. "Uitzendkrachten zijn minder tevreden over de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Als branche zijn we nog te veel gericht op het 'hier en nu'. Als iemand ergens aan de slag gaat en er is een certificaat nodig, dan regelen we dat. Maar we moeten meer het gesprek aangaan over de langere termijn: hoe zorgen we ervoor dat de arbeidsmarktwaarde van een uitzendkracht ook over twee jaar nog op peil is?"

"De hoofdconclusie is wat mij betreft helder", zegt Van Ewijk. "De tevredenheid van uitzendkrachten is groot en ze zijn door hun werkervaring weerbaarder en wenbaarder op de arbeidsmarkt. Daarmee is uitzendwerk een waardevolle vorm van flexibele arbeid, voor de uitzendkrachten en zeker ook voor de Nederlandse samenleving."