Publieke domein

De rol van overheden is aan een belangrijke herdefinitie toe. Beleidsambtenaren, onderzoekers en communicatiespecialisten binnen het publieke domein hebben te maken met ingrijpende trends en ontwikkelingen binnen de sector. De samenleving verandert naar een:

  • Participatiesamenleving, waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en omgeving, zonder hulp van de overheid.
  • Netwerkmaatschappij, waarbij sociale netwerken zoals Twitter, Facebook en LinkedIn een centrale rol spelen.

Zelfredzaamheid van de burger en de multimediale samenleving zijn ontwikkelingen waar overheden hun beleid en hun dienstverlening op moeten inrichten.

Blauw helpt spelers binnen het publieke domein op een actieve en effectieve manier

Een terugtredende overheid betekent dat veel overheden en uitvoeringsinstanties voor een uitdagende taak staan. Dit vraagt om het herijken van verantwoordelijkheden en hun dienstverlening. Beleid wordt meer en meer in samenwerking met de doelgroep ontwikkeld.

Wij helpen de burger, ondernemer, weggebruiker, werkzoekende of belastingbetaler een stem en een gezicht te geven.

Het draait in de publieke sector om complexe, uitdagende vraagstukken als:

Zoals je ziet zijn er vele onderzoeksmethoden mogelijk. Van communities, groepsdiscussies, interviews, social media tracking tot het vertrouwde klantonderzoek. We bieden inzichten waarmee we jouw beleid helpen vormgeven en inkleuren.


Cases


Team