Shopper Marketing Strategy

Inzicht in keuzeprocessen van consumenten vormt de basis om meer klanten te werven. Keuze- en beslisgedrag vindt in verschillende kanalen plaats. Het inzichtelijk maken van de verschillende stappen in oriëntatie en keuze zorgt ervoor dat beter kan worden ingespeeld op relevante touchpoints.

Binnen FMCG, consumer products en retail gaat Shopper Marketing Strategie vaak over het ontwikkelen en verbeteren van de prestaties van een product of categorie, door schappresentatie, assortimentsmanagement en communicatie. Binnen dienstensectoren (ook B2B) gaat het juist vaak om het beinvloeden van het koopproces online, gecombineerd met offline processen. Als grondslag voor een gefundeerde Shopper Marketing Strategie zijn er verschillende bouwstenen. Wij verschaffen inzicht in het aankoopproces en de aankoopcriteria.

Onze meest gebruikte onderzoeksmethoden zijn:


Meer weten?