Cases
Lassie
Marketing Strategy

Categorie-en merkonderzoek voor Lassie

Tik je ‘Lassie’ in in Google, dan krijg je automatisch als een van de eerste zoekresultaten de combinatie ‘Lassie rijst’ te zien. En dat laatste is niet zo gek, aangezien Lassie al jaren de marktleider in Nederland is op het gebied van rijst.

Uitdaging

Eetgewoonten van consumenten zijn aan het veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de superfoods, de opkomst van maaltijdboxen en ook peulvruchten als alternatief voor vlees zijn steeds meer in opkomst. Lassie wil aansluiten bij de veranderende consumentenbehoeften en heeft daar goed op ingehaakt door naast rijst ook granen te introduceren en gezonde mixen met rijst en granen te combineren.

Lassie is zoveel méér dan rijst en het merk wil ook zichtbaar blijven en communiceren op de juiste toon, die past bij de consument van vandaag en morgen.

Visie

Onderzoeksdoel: de merkpositionering van Lassie controleren

Om te groeien en zich voor te bereiden op de toekomst is Lassie met een merkbureau aan de slag gegaan met een nieuwe positionering. En om zeker te zijn dat die aangescherpte positionering klopt, kwam Lassie bij Blauw terecht.

Wij helpen hen door middel van categorie- en merkonderzoek na te gaan of de nieuwe route die zij voor het merk in gedachten hebben, de juiste weg is. Dit type onderzoek is bijzonder handig om te checken of de nieuwe positionering/herpositionering van jouw merk aansluit bij wat de consument verwacht en wil. Een gecombineerd onderzoek is voor dit soort vraagstukken de ideale aanpak.

In dit geval zetten we community research in voor verkennend onderzoek, gevolgd door kwalitatief onderzoek met focusgroepen. Hiermee bepalen we welke consumentenbehoeften nog vervuld kunnen worden en wat de relevantie van Lassie is voor deze behoeften.

Oplossing

Fase 1: Community research

Een community studie, stelt ons in staat meerdere thema’s te verkennen die ons leren over het gebruik en het gedrag van consument in het algemeen en met betrekking tot de categorieën rijst, granen en peulvruchten.
Community onderzoek biedt de mogelijkheid om breed te oriënteren en uit veel hoeken te horen hoe men denkt over en om gaat met verschillende productcategorieën. Door communityleden in hun thuissituatie te volgen, zitten we dicht op het werkelijke gedrag. Andere voordelen van de community zijn:

 • Snelle opstart & flexibel in planning en vraagstelling
 • Kwalitatieve inzichten o.b.v. een redelijk grote groep
 • Budgetvriendelijke vorm van onderzoek
 • Verschillende methoden van onderzoek (topic, challenge, vragenlijst, dagboek, poll) binnen één platform.
 • Veel ruimte voor interactie en spontane reacties met vernieuwende inzichten tot gevolg
 • Agile werken: vraagstelling kan worden aangepast naar de informatiebehoeften van Lassie

Het doel van de eerste onderzoeksfase is de huidige thuissituatie in kaart brengen.

 • Hoe eet men nu?
 • Welke plek hebben rijst, granen en peulvruchten in het eetpatroon?
 • Hoe zoeken consumenten naar inspiratie (recepten)?
 • Wat vinden ze daar belangrijk in?

Fase 2: Focusgroepen – de diepte opzoeken rond het merk/positioneringsvraagstuk

Vervolgens vinden de focusgroepen plaats. Hierin wordt de focus gelegd op hoe men tegen het merk Lassie aankijkt en wordt de nieuwe positionering getoetst.

Het doel van de tweede onderzoeksfase is om beter te begrijpen hoe men tegen het merk Lassie aankijkt. Hoe wordt Lassie beschreven en waar wordt het mee geassocieerd? Daarnaast toetsen we de nieuwe positionering en verschillende ideeën om deze positionering mee te ondersteunen.

Het voordeel van deze aanpak is de groepsdynamiek. In de focusgroep zorgen we voor zowel individuele meningen door eerst een reactie op te laten schrijven, gevolgd door discussie.

Voordelen van focusgroepen:

 • Efficiëntie: voor een langere duur met meerdere mensen in gesprek waardoor meerdere onderwerpen kunnen worden besproken. Ideaal bij de verkenning van een breed onderwerp.
 • Creativiteit: de groepsdynamiek brengt respondenten op nieuwe ideeeen en stimuleert creativiteit. Ideaal voor evaluatie en aanscherping van concepten.

Resultaat

Fase 3: Rapportage - conclusies en concrete aanbevelingen en kansen voor Lassie


Het rapport op basis van de bevindingen uit de community en de gegevens uit het kwalitatieve onderzoek geeft Lassie bruikbare inzichten in hoe consumenten denken, zich gedragen en waar ze de voorkeur aan geven. We zoeken haakjes op basis wat consumenten missen of graag anders zien, gebaseerd op behoeftes en trends. Dit biedt Lassie aanknopingspunten om de optimale marketingmix te ontwikkelen en om de nieuwe positionering aan te scherpen of te bevestigen.

Samen met het merkenbureau is Lassie na de rapportage doorgegaan met hun merkencampagne en positionering.

Meer over deze

case

Uitgelichte

expertise

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

No items found.