Cases
RIVM
Branding & Communication

Stakeholderonderzoek RIVM

Met de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) biedt het RIVM elke vier jaar een kijkje in toekomstige vraagstukken: wat komt er op ons af in het domein van gezondheid en zorg? En wat betekent dat voor beleid en praktijk? Dat doet de VTV door in te gaan op vragen als: Hoe oud worden we in de toekomst? Welke aandoeningen komen dan veel voor? Hoe gezond leven we in de toekomst? Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich?

Uitdaging

Veel partijen maken gebruik van de VTV. Denk hierbij aan beleidsmakers, onderzoekers van kennisinstituten, docenten, professionals van zorginstellingen, etc. Om al deze doelgroepen goed te bedienen is het van belang de resultaten van de VTV op de juiste wijze te verspreiden. Om te achterhalen of de VTV en de daarvoor gebruikte middelen en kanalen nog steeds aansluiten bij de behoeften van de diverse doelgroepen, heeft het RIVM Blauw gevraagd daar onderzoek naar te doen onder gebruikers van de VTV. Doel van het onderzoek was om aanknopingspunten te vinden voor optimalisatie van de volgende VTV.

Visie

Kwalitatief stakeholderonderzoek

Voor dit onderzoek gingen we in gesprek met professionals werkzaam bij ministeries, kennisinstituten, opleidingsinstituten, zorgorganisaties en lagere overheden. Omdat de informatiebehoefte van professionals en het gebruik en de beoordeling van communicatiemateriaal in belangrijke mate wordt bepaald door het type organisatie en de functie, bezochten we de doelgroep op de werkplek voor een persoonlijk gesprek.

Oplossing

Uit eerder stakeholderonderzoek weten we inmiddels dat, anders dan je zou vermoeden, veel professionals lang niet altijd een actieve en gestructureerde manier hebben om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die relevant zijn voor hun vak. Wij hebben gemerkt dat ze het daarom vaak lastig vinden te reflecteren op hun eigen informatiebehoefte en relevante bronnen op het moment dat we hen daar direct naar vragen. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat we daarom in het gesprek eerst aandacht besteden aan iemands functie. Taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen zeggen immers veel over de (impliciete) informatiebehoefte. Pas daarna inventariseren we welke informatie concreet bijdraagt aan hun werk en welke bronnen men daarvoor raadpleegt. Vanuit dat referentiekader bespraken we vervolgens de communicatie en de producten van de VTV.

Gesprekspartner op niveau

Bij stakeholderonderzoek is het van belang dat je een gesprekspartner op niveau bent. Daarom zetten we hiervoor bij Blauw altijd senior onderzoekers in die ervaren zijn in het interviewen van professionals op hoger beleids-, management- en bestuursniveau. Ze hebben bovendien gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Resultaat

Resultaat van het stakeholderonderzoek

Uit het onderzoek bleek dat de VTV-2018 hoog gewaardeerd wordt door gebruikers. Wel bleek dat de producten, zoals de website en het samenvattende boekje, vooral aansluiten op de behoefte van de frequente gebruikers van de VTV. Het onderzoek liet zien dat de VTV relevanter kan worden voor een bredere doelgroep door een aantal aanpassingen te doen in de structuur en de inhoud van de VTV en door de VTV meer te promoten. Op basis van het onderzoek konden we het RIVM hiervoor concrete aanbevelingen doen. Het betrokken projectteam van het RVIM heeft deze aanbevelingen inmiddels vertaald naar verbeteracties voor de volgende editie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit leidt tot een mooi eindresultaat!

Meer over deze

case

Uitgelichte

expertise

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

Nicole Remmers
Nicole Remmers
Nicole.Remmers@blauw.com