Wat levert duurzaamheid op?

Duurzaamheid is hip. En terecht! We moeten er met elkaar voor zorgen dat volgende generaties ook nog kunnen genieten van deze planeet. Helaas zien veel organisaties duurzaam ondernemen als een kostenpost.

Auction Based Insights methode | Blauw Research

Van intentie naar werkelijk gedrag. Een duurzaamheidsclaim levert geld op! Over de Auction Based Insights methode.

Maar wat nu als het mes aan twee kanten snijdt? Als jouw product bijdraagt aan een betere wereld, en ook nog eens meer waard is in de ogen van de consument?

Vrijwel ieder merk heeft in de afgelopen jaren wel een verhaal geschreven dat te maken heeft met duurzaamheid of verantwoord ondernemen. Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Nieuwsgierig als we zijn, waren wij wel benieuwd naar wat dat eigenlijk doet met de consumentenwaarde van een product.

Zo heeft Unilever 3 jaar geleden het Sustainable Living Plan in het leven geroepen. In dit plan staat hoe de verschillende producten van Unilever bijdragen aan duurzaamheid.
Om inzicht te krijgen in de waarde van deze duurzaamheidsclaim deed Blauw Research samen met Veylinx onderzoek naar de productwaarde van een product van Unilever, een keer met, en een keer zonder duurzaamheidsclaim.

Van intentie naar werkelijk gedrag
Consumenten zeggen, wanneer je het hen vraagt, niet zomaar dat eenzelfde product met een bepaalde claim meer of minder waard is. Maar wanneer je het werkelijk koopgedrag registreert krijg je deze informatie wel. In het onderzoek naar de productwaarde van Simple lotion kreeg iedere bieder één variant te zien: zonder of met de claim dat Simple bijdraagt aan het Unilever Sustainable Living Plan. Vervolgens kreeg iedere bieder een paar minuten de tijd om één bod uit te brengen zonder te weten wat anderen hebben geboden. De hoogste bieder heeft de veiling gewonnen, maar de op één na hoogste prijs betaald. Deelnemers aan de veiling waren verplicht het product af te nemen tegen het geboden bedrag.

Een duurzaamheidsclaim levert geld op!
Bieders die zagen dat het product bijdraagt aan het Sustainable Living Plan zijn bereid 31% meer te betalen dan bieders die dat niet zagen. Een sterk effect gezien het feit dat het niet duidelijk is hoe het product precies bijdraagt aan het plan. Dus, slechts vermelden dat het product bijdraagt aan duurzaamheid verhoogt aanzienlijk de waardeperceptie.

Als je met jouw organisatie of merk nog niet duurzaam aan het ondernemen bent, ga hier snel mee aan de slag en communiceer hierover. Hiermee maak je de wereld een beetje beter en het levert geld op! Dat noem ik nog eens een win-win situatie!

Over de Auction Based Insights methode
Om de productwaarde in kaart te brengen maakt Blauw Research gebruik van de Auction Based Insights methode via het online veilingen platform van Veylinx. De veilingmethode is gebaseerd op het werk van Nobelprijswinnaar William Vickrey en het heet dan ook een ‘Vickrey auction’.