Burgerparticipatie neemt toe in belang

Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker en is straks met de nieuwe omgevingswet zelfs verplicht. Maar hoe zorg je voor participatie en betrokkenheid? Nergens staat concreet uitgewerkt hoe je dat organiseert of faciliteert. Mede daardoor zijn overheden vaak zoekende naar mogelijkheden om inspraak en betrokkenheid op de juiste manier vorm te geven.

Bij Blauw ondersteunen we overheden met deze thematiek door de inzet van online research communities. Dit is een heel concreet tool waarmee we op een positieve manier bijdragen aan de dialoog tussen de overheid, burgers, bedrijven en andere stakeholders. Deze aanpak levert veel bruikbare informatie op en wakkert een positieve blik op de toekomst aan bij zowel burgers en bedrijven als bij overheden.

In een research community zoeken we samen naar oplossingen om de uitdagingen op het gebied van o.a. wonen, mobiliteit en milieu het hoofd te bieden. Door thema’s te vertalen naar de belevingswereld van de burger. ‘Jouw straat, jouw wijk en jouw park’.

Steeds meer overheden en overheid gerelateerde organisaties ontdekken de directe bruikbaarheid en het grote gemak van research communities. Onder andere de Provincie Zuid-Holland, de Belastingdienst, adviesbureaus, waterschappen en de ANWB gingen u voor.

Wil je de voordelen van deze burgerparticipatie oplossing ontdekken?

Download ons document of lees meer in de onderstaande cases.