Content check SVB

SPRINT

Jaarlijks ontvangen 3.4 miljoen Nederlanders AOW en 1.9 miljoen huishoudens kinderbijslag. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat onder andere kinderbijslag en AOW-pensioen op tijd en correct worden uitbetaald. Heldere communicatie naar de doelgroep is van groot belang voor de SVB en SPRINT Insights heeft hiervoor een content-check uitgevoerd.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Uitdaging: Communicatie in consumententaal

De SVB wil zo duidelijk mogelijk communiceren met haar doelgroep. De materie is ingewikkeld en moet op een toegankelijke manier (in consumententaal) overgebracht worden. Als je zelf dagelijks bezig bent met deze materie, vergeet je soms hoe een buitenstaander dit ervaart. De SVB heeft daarom de wens om content te testen onder de doelgroep voordat deze naar honderdduizenden mensen gestuurd wordt.

Onze aanpak

SPRINT heeft de SVB aan klantinzichten geholpen door de brochure en webtekst voor te leggen aan 100 mensen in de doelgroep. Klanten van de SVB beoordeelden de brochure op een aantal criteria, waardoor duidelijk werd hoe helder en duidelijk de boodschap overkwam. Naast het testen op bepaalde KPI’s als lengte, duidelijkheid etc., hebben klanten op zinsniveau en zelfs woordniveau feedback gegeven.

Output

Op basis van de resultaten is inzichtelijk gemaakt:

  • of de tekst duidelijk was
  • of de boodschap goed over kwam
  • welke onderdelen van de brochure begrijpelijk waren en welke niet
  • welke elementen geoptimaliseerd moesten worden
  • welke onderdelen aanspraken, welke niet en waarom
  • hoe de brochure verduidelijkt kon worden

Resultaat: heldere brochure

De inzichten hebben de SVB geholpen om de teksten op de juiste elementen aan te passen. Doordat de resultaten real-time gevolgd konden worden, kon de SVB direct aan de slag met verbeteringen. Zo zijn delen van de tekst die vragen opriepen aangepast, is overbodige informatie verwijderd en zijn bepaalde moeilijke woorden verduidelijkt.

Het resultaat is een tekst die de duidelijk is, waardoor de klant weet waar hij aan toe is.

Ook een content check uitvoeren?


De brieventest van SPRINT helpt ons om onze externe communicatie glashelder en duidelijk te krijgen voor onze doelgroep. De snelheid en vakkundigheid van de analyse zijn voor ons de reden om hier gebruik van te maken.”
René Kleuters Adviseur klantcommunicatie, Sociale Verzekeringsbank