Continue Onderzoekscommunity

KPN heeft in 2014 de switch gemaakt van marktgericht naar marktgedreven onderzoek. Marktverhoudingen werden minder belangrijk en er was behoefte aan verhalen, anekdotes en het beantwoorden van de waaromvraag. Dit was de start van de online research community Het Telecomplein. Deze trend heeft zich doorgezet naar steeds meer sense making: hoe kijkt de markt ergens naar, hoe gaat de markt om met telecom in hun leven? Dit vraagt veel meer flexibiliteit en vaak nog kortere doorlooptijden

Tekst gaat verder onder de afbeelding
Foresights Online Research Community | Blauw Research

Het Telecomplein is voor KPN een instrument waarmee wij met terugwerkende kracht op de ontwikkelingen hebben voorgesorteerd. Deze continue research community is een onderdeel binnen de reeks aan onderzoeksmiddelen die KPN inzet. Het Telecomplein is een waardevol en divers instrument: geschikt voor het toetsen van nieuwe producten en ideeën, beoordelen van campagnes, etnografisch onderzoek tot het vooruitkijken naar behoeftes die aan het ontstaan zijn. Leden kunnen zelf topics aanmaken en doen dit veelvuldig. Het merendeel van de content wordt door leden aangedragen. Zo geeft het Telecomplein inzicht in het dagelijks leven van consumenten en de manier waarop consumenten telecom beleven. Het brengt de verhalen en emoties achter meningen en gedragingen prominenter in woord en beeld. Het Telecomplein is de meest actieve community van Blauw met in totaal meer dan 1000 geopende topics!

Foresights inzichten

Het Telecomplein biedt zowel inzichten vanuit top down onderzoeksvraagstukken als foresights uit bottom up informatie. Top down worden bijvoorbeeld nieuwe productideeën getoetst of deepdives op klantprofielen uitgevoerd. Met de toegang tot een continue community kunnen we snel schakelen en hebben we voor de marketeers een toegankelijk instrument in handen. Deze flexibiliteit versterkt de positie van onze afdeling binnen de organisatie.

Het Telecomplein is niet alleen een onderzoekstool, maar ook een social platform voor onze community leden. We stellen niet alleen vragen, maar creëren ook de juiste omgeving waarin leden verhalen met elkaar delen. Hierdoor vinden we meer informatie dan dat we met vragenstellen hadden gekund. Door goed te luisteren naar onderwerpen die leden zelf aandragen, horen we wat zij belangrijk vinden. Wekelijks wordt de organisatie geïnspireerd met deze ledensignalen. Wat houdt de leden bezig, waar praten zij over? Vanuit deze signalen worden periodiek foresights gedestilleerd: welke trends zien we, verandert het sentiment, waar liggen kansen voor KPN?

Wil je ook Foresights halen uit een Online Research Community?