Hoe kan de Rijksoverheid de online communicatie met lager opgeleiden verbeteren?

De community JouwOverheid is opgezet in opdracht van de Dienst Publiek en Communicatie (DPC), onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken. DPC ondersteunt de Rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals en verzorgt onder andere de publieksvoorlichting vanuit de Rijksoverheid via Rijksoverheid.nl.

Tekst gaat verder onder de afbeelding
Research Community | Blauw Research

Met JouwOverheid wilde DPC twee doelen bereiken: ervaren wat een research community als onderzoeksmethode voor meerwaarde heeft boven andere methoden voor communicatie onderzoek en inzicht krijgen in de manier waarop online communicatie vanuit de Rijksoverheid met de doelgroep lager opgeleiden verbeterd kan worden. Deze doelgroep komt vaak in aanraking met de Rijksoverheid en het is dan ook van groot belang dat de communicatie vanuit de overheid goed afgestemd is op hun informatiebehoeften en voorkeuren om informatie tot zich te nemen.

Jouwoverheid was een community die een maand heeft geduurd en waar ongeveer 120 laagopgeleiden bespraken wat de Overheid voor hen betekent en hoe de Overheid beter met hen kan communiceren.

Wat heeft het opgeleverd?
Beide doelstellingen zijn bereikt. Het enthousiasme en de activiteit op het platform was enorm. In totaal zijn bijna 3.000 bijdragen geleverd op het forum, in de vragenlijsten, in dagboeken, chatsessies en in de challenges! De community heeft verschillende concrete aanknopingspunten aangereikt om communicatiematerialen te verbeteren. DPC is positief verrast door de veelheid en rijkheid aan informatie die de community heeft opgeleverd. Daarnaast is duidelijk geworden waar de grenzen liggen van deze methode voor communicatieonderzoek binnen deze doelgroep.

Maar het mooiste is misschien nog wel dat door deze community leden het gevoel kregen dat de Overheid er echt voor hen was. Dat ze gehoord werden en ook merkten dat andere communityleden dezelfde meningen en voorkeuren hebben, maar ook dezelfde problemen ervaren.

Of zoals een lid het verwoordt: “ik was in het begin erg sceptisch over JouwOverheid maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ik heb geleerd van alle ervaringen. Soms denk je dat je alleen bent maar er zijn er met mij nog velen. Ik ben nu wel veel minder een zwartkijker om het maar zo uit even te drukken. Daar dank ik jullie allen voor”.

Meer weten?