Enthousiasmeren van het NPS team

Zorg en Zekerheid heeft het doel om klantgerichter te worden en daarvoor een plan uitgewerkt met als einddoel 2017. Om koers te houden richting het einddoel lag er de uitdaging om in de activatie workshop het NPS team te enthousiasmeren en in de startblokken te zetten zodat de NPS ook daadwerkelijk verhoogd wordt. .

Tekst gaat verder onder de afbeelding
NPS Game | Blauw Research

Hoe hebben we dat aangepakt?

NPS® Game

NPS® Game is een interactief spel dat helpt te bepalen wat relevant is als je met NPS® wilt starten, maar ook helpt om oplossingen te vinden voor uitdagingen waar je bij de implementatie van de NPS tegenaan kunt lopen. Vier teams hebben tegen elkaar gestreden om de meeste kennis en de beste ideeën rondom NPS. Via dit spel zijn in zeer korte tijd alle neuzen dezelfde kant opgezet wat betreft doel en inhoud van NPS bij Zorg & Zekerheid.

Brainstorm en actieplannen maken 

Na een heerlijke lunch en een inspirerend filmpje van de klantendag van Zorg & Zekerheid, zijn de vier groepen aan de slag gegaan om ideeën te bedenken wat richting de klant maar ook intern gedaan kan worden om NPS te verhogen. In verschillende fases hebben de teams gebrainstormd, prioriteiten gesteld en elkaar uitgedaagd. Hieruit zijn 4 ideeën voortgekomen die gelijk uitgewerkt zijn in een actieplan. 

Presentatie aan het management

Aan het eind van de middag hebben de vier teams hun idee gepitcht aan het management van Zorg & Zekerheid. Hiermee is de aftap gegeven om daadwerkelijk actief met NPS aan de slag te gaan.

Zorg & Zekerheid houdt dit enthousiasme en gedrevenheid goed vast. Er worden grote stappen gezet om klantgerichter te werken. Na een mooie, inspirerende en leuke dag is Zorg & Zekerheid 24 interne NPS ambassadeurs rijker die het gedachtegoed van NPS is bijgebracht maar met name ook wat hun bijdrage hierin kan zijn!


Alle deelnemers waren enthousiast en na de dag was de actiebereidheid om daadwerkelijk met NPS activiteiten aan de slag te gaan ook groot.”
Tamar Voskamp, Klantproces manager Zorg & Zekerheid