Inzicht in wat Rotterdammers echt belangrijk vinden

Rotterdam is een stad waar grote uitdagingen vragen om heldere keuzes en gedurfde oplossingen. Een stad die ondernemend, internationaal en rauw is. Het gemeentebeleid is erop gericht om deze ambitie waar te maken. Daar is ook de input van burgers bij nodig: wat leeft er bij hen en wat zouden volgens hen de speerpunten van het Rotterdamse beleid moeten zijn?

Tekst gaat verder onder de afbeelding
Let's Play | Blauw Research

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2009 en 2013, voerde Blauw onderzoek uit onder Rotterdammers in opdracht van de gemeente Rotterdam. In 2016, halverwege de ambtstermijn van het huidige college, gingen we opnieuw in gesprek met inwoners van de stad. De inzichten helpen het Rotterdamse college het te voeren beleid beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van de Rotterdammer.

Wat hebben we gedaan?

We organiseerden workshops met diverse doelgroepen uit de Rotterdamse samenleving: jonge mensen zonder kinderen, die net beginnen aan een eerste baan, gezinnen met thuiswonende kinderen, empty nesters (ook wel ontdekkers genoemd) en ondernemers. Met behulp van een bordspel Let’s Play® dachten ze na over de zaken die allemaal een belangrijk zijn op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en beleven in Rotterdam. Vervolgens hebben we met de verschillende groepen Rotterdammers per thema een prioriteitenmatrix gemaakt. Zo kregen we inzicht in wat Rotterdammers écht belangrijk vinden en waar wat hun betreft de focus op moet liggen de komende 2 jaar.

Wat hebben we geleerd

Omdat Blauw dit onderzoek ook in 2009 en 2013 uitvoerde, konden we een vergelijking in de tijd maken. Zo zagen we dat er een positieve lijn zit in het ervaren gevoel van veiligheid in de stad, dat Rotterdammers heel tevreden zijn over wat er allemaal te beleven is in de stad en hoe de stad er uit ziet. Tegelijkertijd zagen we dat de multiculturele integratie weer hoger op de agenda is komen te staan in vergelijking met enkele jaren geleden. En ook dat de kloof tussen arm en rijk Rotterdammers zorgen baart.

Omdat we in de discussies Rotterdammers ruimschoots de tijd gaven hun mening toe te lichten, kregen we ook inzicht in het waarom achter de antwoorden. En dat helpt weer bij het goed kunnen begrijpen wat er leeft in de Rotterdamse samenleving. Die informatie is niet alleen van belang voor het vaststellen van beleid, maar biedt ook aanknopingspunten om de service van de Gemeente Rotterdam richting burgers optimaal in te richten.