Co-creatie voor sponsoring campagnes

Om in kaart te brengen binnen welke kaders en aan de hand van welke thema’s een sponsorship voor verschillende doelgroepen kan worden geactiveerd, hebben we een co-creatie workshop ontwikkeld. De uitkomst van de workshop geeft aan wat relevante en geloofwaardige richtingen voor activaties zijn. Daarmee biedt het handvatten om de impact van de sponsoring te vergroten.

Aan de co-creatie workshop nemen zowel klanten als niet-klanten deel die betrokken zijn bij het sponsordomein (bijv.: voetbalfans), maar ook klanten die juist niet betrokken zijn bij het sponsordomein. Hiermee kunnen we goed schetsen of er eventueel afbreukrisico’s bestaan t.a.v. de activatie richting klanten.

Bij de co-creatie workshop maken we gebruik van Let’s Play. Dat is een spelvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van wedstrijdelementen en tijdsdruk: ingrediënten die het beste uit mensen naar boven halen en waarbij ook gebruik wordt gemaakt van het onderbewuste, waardoor er ook kennis wordt aangesproken die minder aan de oppervlakte ligt. Deze methode is uitermate geschikt om ideeën te genereren over mogelijke invulling en thema’s voor de activatie van de sponsoring.

We hebben veel ervaring met co-creatie workshops rondom sport en sponsoring met liefhebbers van diverse sporten en klanten van uiteenlopende organisaties.

Meer weten over activatie ontwikkeling?