Behoefteonderzoek

Behoefteonderzoek helpt je om je beter in te leven in jouw doelgroep. Want als je eenmaal weet wat klanten willen, dan kun je de positionering van je merk en producten of diensten hierop aanpassen. Wij geven inzicht in de behoeften van jouw doelgroep vanuit een categorieperspectief.

Een behoefteonderzoek geeft je antwoord op vragen als:

  • Is een gedifferentieerde marktbenadering gerechtvaardigd?
  • Onderscheiden we ons voldoende sterk van de concurrent?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het productportfolio relevant blijft?

Behoeften worden vaak (gedeeltelijk) onbewust ervaren. Dat maakt het lastig voor mensen om direct te vertellen waar zij behoefte aan hebben. Dat is de reden dat wij voor een meer indirecte benadering kiezen. Wij laten mensen vertellen over de context waarin zij de categorie gebruiken, vanuit die context leiden wij af welke behoeften er achter het gebruik schuilgaan.

Behoeftesegmentatie geeft inzicht

We hebben geleerd dat behoeften per gebruikssituatie kunnen verschillen. Vanuit het behoefteonderzoek geven we inzicht in deze verschillen. Ook geven we inzicht in welke behoefte het sterkst wordt ervaren door welke doelgroep. We noemen dit behoeftesegmentatie.

Door behoefteprofielen te koppelen aan harde kenmerken zoals demografische variabelen en bijvoorbeeld mediagebruik maken we de segmentatie toepasbaar voor de gehele organisatie. Behoefteonderzoek is dus nuttig voor de marketingafdeling zelf, maar ook een goede manier om de markt dichter bij de rest van de organisatie te brengen.

Behoefteonderzoek Blauw Research

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Voor behoefteonderzoek is er geen vastomlijnde aanpak. De beste methode hangt af van jouw vraag/vragen en de doelgroep. Er zijn verschillende soorten kwalitatief en kwantitatief onderzoek mogelijk:

  • Interviews: bij één-op-één interviews is er veel aandacht voor de respondent, je kunt doorvragen en ook non verbale signalen oppikken.
  • Groepsdiscussies met focusgroepen: respondenten kunnen tijdens een groepssessie op elkaar reageren, en het is mogelijk om door een brainstormsessie tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.
  • (Online) kwantitatief onderzoek: dit is een online vragenlijst die je helpt je bij het verzamelen van cijfermatige inzichten. We gebruiken deze methode vaak om de inzichten uit de interviews/groepsdiscussies te valideren.
  • Online Research Community: bij deze aanpak heb je toegang tot onze Blauw Community en kun je klanten continu om input en feedback vragen.

Gedrag en motivaties van klanten zijn een belangrijke basis in ons behoefteonderzoek, maar wij kijken ook graag naar de toekomst. Door de juiste vragen te stellen in onderzoek, speciale tools, informatie te verbinden en een goede analyse en interpretatie zijn we in staat iets verder in de toekomst te kijken en kunnen we je vertellen waar je klanten in de nabije toekomst behoefte aan hebben.

Meer weten over onze aanpak?


Lees meer in deze cases: