Behoefteonderzoek

Behoefteonderzoek helpt je je klanten beter te leren kennen. Want als je eenmaal weet wat klanten willen, dan kun je je producten of diensten hierop aanpassen. Behoefteonderzoek wordt vaak gebruikt wanneer bedrijven een nieuwe product of dienst in de markt willen zetten. Maar ook voor bestaande producten/diensten is het een bruikbare tool, omdat je ontdekt waar er verbeteringen mogelijk zijn.

Het helpt je de wensen en behoeften van jouw doelgroep te achterhalen en leert je ook hoe je - vergeleken met de concurrentie - van toegevoegde waarde kunt zijn. Ook geeft behoefteonderzoek concreet inzicht in de best mogelijke manier van positioneren.

Behoefteonderzoek:

 • geeft inzicht in de wensen en behoeften van je doelgroep
 • laat zien hoe jouw doelgroep zich gedraagt in koop- of behoeftensituaties
 • vertelt je meer over jouw markt en concurrenten
 • achterhaalt de kans van slagen van je (nieuwe) product of dienst

Het helpt je bij talloze vragen rondom jouw product, dienst en merk, zoals:

 • Welke advertentie spreekt mijn doelgroep het beste aan?
 • Hoe herkenbaar ben ik als merk?
 • Tijdens welke koop- en behoeftensituaties denken klanten aan mijn merk?
 • Hoe gaat de markt reageren op mijn nieuwe product of dienst?
 • Welke features en functionaliteiten vinden mijn klanten belangrijk/minder belangrijk?
 • Hoe groot is het marktpotentieel voor het nieuwe product of de nieuwe dienst?
 • Waar laat ik als merk nog geld liggen?
Behoefteonderzoek Blauw Research

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Voor behoefteonderzoek is er geen vastomlijnde aanpak. De beste methode hangt af van jouw vraag/vragen en de doelgroep. Er zijn verschillende soorten kwalitatief en kwantitatief onderzoek mogelijk:

 • Interviews: bij één-op-één interviews is er veel aandacht voor de respondent, je kunt doorvragen en ook non verbale signalen oppikken.
 • Groepsdiscussies met focusgroepen: respondenten kunnen tijdens een groepssessie op elkaar reageren, en het is mogelijk om door een brainstormsessie tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.
 • (Online) kwantitatief onderzoek: dit is een online vragenlijst die je helpt je bij het verzamelen van cijfermatige inzichten. We gebruiken deze methode vaak om de inzichten uit de interviews/groepsdiscussies te valideren.
 • Online Research Community: bij deze aanpak heb je toegang tot onze Blauw Community en kun je klanten continu om input en feedback vragen.

Gedrag en motivaties van klanten zijn een belangrijke basis in ons behoefteonderzoek, maar wij kijken ook graag naar de toekomst. Door de juiste vragen te stellen in onderzoek, speciale tools, informatie te verbinden en een goede analyse en interpretatie zijn we in staat iets verder in de toekomst te kijken en kunnen we je vertellen waar je klanten in de nabije toekomst behoefte aan hebben.

Meer weten over onze aanpak?


Lees meer in deze cases: