Business Lounge

Je belangrijkste klanten stuur je liever geen online vragenlijst. Met hen wil je het gesprek aan gaan. Onze senior research consultants zijn er in getraind om op alle niveaus in gesprek te gaan met jouw klanten. Zij vergaren in goed voorbereide interviews diepgaand inzicht in de belevingswereld van jouw klant. Deze specifieke vorm van aandacht voor je klant biedt niet alleen rijke inzichten maar werkt ook als een relatietool. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten!

Meer weten?