​Emotional connection

Emotional connection wordt gemeten met behulp van een kwantitatieve variant van de PAR (primary affective response) die we gewoonlijk in kwalitatief communicatieonderzoek gebruiken. We meten hiermee niet de mate waarin consumenten een merk waarderen. Wat we wel meten is de mate waarin een merk niet wordt afgekeurd (afgewezen). Bij het meten van emotional connection gebruiken we de reactietijd als (impliciete) indicator.

Vanuit onder meer het mediaperspectief weten we dat de nadruk zou moeten liggen op ‘niet afwezig zijn’, in plaats van ‘altijd aanwezig zijn’. Wanneer we dit doortrekken naar de houding van mensen ten opzichte van een merk – in lijn met bijv. de prospect theory (Kahneman): verlies telt voor mensen zwaarder dan winst - dan is het belangrijker dat iemand geen enkele barrière voelt om een merk te kiezen (onbewust), dan dat men een merk aantrekkelijk(er) vindt.

Met andere woorden: consumenten zouden zo min mogelijk aarzeling moeten voelen bij het kiezen van een merk. Dit is onze benadering van ‘emotional connection’ (of anders gezegd: ‘emotional distance’). Wij hanteren dit als variant op de mentale kant van de klassieke en rationele KPI ‘brand consideration’.

Meer weten?