Flow Monitor

De Flow Monitor is het interactieve activatieprogramma dat signaleert en op continu basis monitort of medewerkers zich gefaciliteerd voelen om de (klantgerichtheids) doelstellingen waar te maken. Medewerkers worden aan de hand van frequente, korte, online metingen op een enthousiasmerende manier uitgedaagd om zich uit te spreken over het werken bij je organisatie.

We starten met een 0-meting waarbij de vijf Flow Drivers centraal staan:

  • Plezier
  • Hoger Doel
  • Positieve feedback
  • Ruimte/vertrouwen
  • Mastery

Van tevreden naar bevlogen medewerkers

In de 0-meting (röntgenfoto)van de Flow Monitor worden alle drivers en KPI’s meegenomen. Mede door de regressie analyse weet je als organisatie aan welke knoppen je moet draaien. Hiermee wordt direct duidelijk op welke drivers, voor jouw bedrijf, de focus moet liggen.

Na de 0-meting volgen er nog 2 metingen uitgevoerd, waar in elke meting naast de KPI’s, steeds 2 of 3 drivers centraal staan. Hierdoor zijn het korte metingen. Je organisatie monitort hierdoor frequent de Flow maar ook de ontwikkeling van flow en het effect van de ondernomen acties.

De feedback wordt niet alleen makkelijk en snel uitgevraagd maar het is ook leuk. Binnen elke meting zit een creatieve opdracht zoals b.v. het geven van een online compliment. Het invullen draagt bij aan flow; het zorgt voor een glimlach op het gezicht.

We leveren ook geen grote zware rapporten op maar een state of the art dashboard waarin elke manager zijn eigen teamresultaten ziet. Medewerkers krijgen kort na de meting uiteraard terugkoppeling van de resultaten in een infographic, direct vanuit Blauw.

Teams worden gestimuleerd om met elkaar het gesprek over de resultaten aan te gaan; om aan de slag te gaan met de resultaten. De medewerkers en de managers zijn samen verantwoordelijk voor het verbeteren van hun eigen flow; mits het binnen hun beinvloedingssfeer valt natuurlijk.

Medewerkers krijgen zo ruimte om aan te geven wat hen stimuleert en remt in hun flow of klantgericht handelen. Zit het in interne processen, cultuur of aansturing? Met de Flow Monitor maak je zaken niet alleen bespreekbaar, maar verhoog je tegelijkertijd de betrokkenheid van medewerkers, wat kansen biedt om creativiteit te benutten en medewerkers boven zichzelf uit te laten stijgen. Dat merkt de klant uiteindelijk ook.

Meer weten over deze monitor?


Blogs en artikelen


Cases