Mensen zijn vaak niet eerlijk over hun eigen betaalbereidheid (willingness to pay). Een indirecte benadering helpt. Gebaseerd op de Wisdom of Crowds theorie van James Surowiecky is de YouPriceMe methode ontwikkeld. Deze eenvoudige methode is vooral geschikt voor nieuwe producten als er nog geen idee is over een mogelijke prijsrange.

In plaats van dat een respondent vertelt wat hij iets waard vindt, wordt hem gevraagd in te schatten wat de gemiddelde prijs is. De respondenten krijgen een kleine beloning op basis van de juistheid van de inschatting. Door Crowdpricing te combineren met Gamification en een beloning voor een goede inschatting, is er een duidelijke incentive om zo goed mogelijk de gepercipieerde waarde van een product in te schatten.

De methode kan gebruikt worden voor:

  • A/B testing: welke verpakking of communicatie-uiting verhoogt de waarde van je product?

  • Het maken van profielen van groepen respondenten die hogere inschattingen doen.

  • Sampling: meedoen wordt nog leuker als je het product daadwerkelijk mag proberen!


Meer weten?