Innovatie bij Blauw: het lab en start-ups!

26 september 2016

​Digitale en mobiele ontwikkelingen, agile werkende opdrachtgevers, baanbrekend gedachtegoed als How Brands Grow, Big Data, Digital Analytics. Hoe speelt Blauw in op deze ontwikkelingen en bieden we klanten nieuwe methoden?

Innoveren is lastig. Zeker voor marktonderzoekbureaus. "Het werk gaat voor" en dat betekent dat er altijd wel een uitdagend project met dito deadlines is dat verhindert dat er voldoende tijd gestopt kan worden in het uitdokteren van nieuwe oplossingen. Aan de andere kant willen we bij Blauw onze klanten altijd kunnen garanderen dat wij de beste oplossing aan kunnen bieden die er te krijgen is. En dat betekent dat we continu moeten weten wat er te krijgen is aan slimme tooling en nieuwe marketing theorieën.

Om dit op te lossen heeft Blauw het Lab opgericht. Onder begeleiding van twee Innovation Officers (Wout Thuis en Ivo Langbroek) kunnen Blauwers voor onder kortere of langere tijd, vrijgemaakt van reguliere werkzaamheden, zich volledig focussen op het ontwikkelen van nieuwe producten of toepasbaar maken van nieuwe theorieën. Dit heeft sinds de oprichting al tot meerdere mooie oplossingen geleid zoals Foresight Streaming  Location Based Mobile Research met geofencing en beacons, een VoC feedback oplossingCustomer Journey trainingsprogramma en zeer recent de Salience Boost op basis van "How Brands Grow".

En is iets zo nieuw of revolutionair dat we alle geldende conventies even willen laten voor wat ze zijn en zaken echt fundamenteel anders willen aanpakken, dan ontwikkelen we naast Blauw in een aparte start-up. De Agile Start-up Sprint is daar het eerste voorbeeld van. Maar houd ons goed in de gaten. Binnenkort lanceren we onze tweede start-up!