Consumer Driven Strategy

Zet jouw organisatie de klant centraal? Volgen jullie een zogenaamde Customer Driven Strategy? Stel jezelf dan de vraag:

  • Weet jij écht wie jouw (potentiële) klant is?
  • Waar deze persoon van droomt en door gedreven wordt?
  • Hoe jij met jouw product of dienst optimaal in hun behoeften kan voorzien?

Kun je bovenstaande vragen niet volmondig met ja beantwoorden? Dan is er werk aan de winkel!

Een toenemend aantal organisaties begrijpt dat zij de klant centraal moeten stellen om succesvol te zijn en te blijven. Maar in de dagelijkse praktijk blijkt dat ze de (potentiële) klant eigenlijk maar weinig zien of spreken. Met een Consumer Insight Community bieden we jou een online platform waarbinnen je jouw vragen direct kan voorleggen aan jouw (potentiële) klant.


Consumer Insight Community is een online platform dat jou in verbinding brengt met je (potentiële) klant. Vanuit ervaring hebben we geleerd dat bedrijven die de klant succesvol centraal stellen daarbij een vast en bewezen patroon volgen. Een Consumer Insight Community maakt het mogelijk om in elke fase van strategie tot executie de verbinding op te zoeken met jouw (potentiële) klant.

Je bouwt een duurzame relatie op met jouw (potentiële) klant

Binnen een Consumer Insight Community committeert een vaste groep van zo’n 50-150 (potentiële) klanten zich voor langere tijd aan deelname in de community. Dat doen zij omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om jou te helpen. Je (potentiële) klant vindt het bijvoorbeeld fijn om door jou gehoord te worden of als eerste op de hoogte te zijn van nieuwe ideeën. Vanuit de intrinsieke motivatie zijn communityleden betrokken bij de uitdagingen waar jij voor staat en willen ze moeite doen om jou te helpen deze uitdagingen succesvol aan te gaan.Je gaat niet een eenmalig gesprek met je (potentiële) klant aan, je bouwt een relatie met hen op. Daardoor krijg je inzicht in hoe hun houding, gedrag en behoeften t.a.v. jouw productcategorie over tijd veranderen. Daarnaast schept het een basis voor co-creatie.


Je begrijp beter hoe jouw (potentiële) klant tot zijn of haar keuzes komt

Binnen een Consumer Insight Community is er een breed scala aan opdrachtmogelijkheden beschikbaar om de context te verkennen waarin jouw product of dienst wordt gekocht en gebruikt. Een dagboek opdracht kan bijvoorbeeld worden ingezet om inzicht te krijgen in de momenten waarop jouw product of dienst wordt gebruikt. Een winkel opdracht kan uitsluitsel geven over wat consumenten opvalt voor het winkelschap en wat hen zou kunnen helpen om hier makkelijker een keuze binnen te kunnen maken.


De context waarin we ons begeven is vaak sterk van invloed op de keuzes die door de consument worden gemaakt. Inzicht in de context zorgt er dus voor dat jij beter begrijpt hoe en waarom jouw (potentiële) klant tot zijn of haar keuzes komt.


Elke keuze die je maakt sluit aan bij het gedrag en de behoefte van jouw (potentiële) klant

Tijd, capaciteit en budget zijn de meest genoemde redenen om (potentiële) klanten niet te betrekken bij plannenmakerij en de executie ervan. Een Consumer Insight Community biedt een oplossing voor elk van deze drempels. Afhankelijk van de omvang en het belang van een vraag is het mogelijk om voor een meer fundamentele of pragmatische aanpak te kiezen waarbij wij jou meer of minder werk uit handen nemen. Samen komen we tot de ideale uitgangspunten voor de samenwerking.


Er staat je niks in de weg om jouw (potentiële) klant te leren kennen, begrijpen en te betrekken bij elke keuze die je maakt. Met een Consumer Insight Community hoef je geen concessies meer te doen en keuze te maken bij welke vraagstukken je jouw (potentiële) klant wel of niet betrekt.


Meer weten over een Consumer Insight Community?


Onze cases


Ons team