Consumer Driven Strategy

Met onze 360-graden aanpak, gebaseerd op Design Thinking, helpen wij opdrachtgevers de inzichten vanuit behoefteonderzoek te vertalen naar concrete innovaties. Of het nu gaat om het aanscherpen van de positionering, de ontwikkeling van een nieuwe campagne, optimalisatie of uitbreiding van het portfolio of het ontwikkelen van een schapvisie.

Vanuit onze ervaring hebben we geleerd dat succesvolle innovatietrajecten een vast patroon volgen. Op basis daarvan hebben wij een 360-innovatiemodel ontwikkeld dat ons helpt te bepalen welk type onderzoek het meest geschikt is voor het vraagstuk. Bij elke fase, horen namelijk andere uitdagingen en dus andere onderzoeksoplossingen. De gemeenschappelijke deler is dat de behoefte van de klant centraal staat. Het succes van het model schuilt dan ook in de doelgroep die wij in elke fase op de juiste manier betrekken.

Het model is geïnspireerd door Design Thinking. Bij Design Thinking staat de behoefte van de klant centraal. Het gaat niet om hoé je een probleem oplost, maar dat je het oplost. En wel zo goed mogelijk. Bij Design Thinking wissel je vrijdenken (extrapoleren), met het vinden van focus (divergeren) met elkaar af. Zo stimuleer je creativiteit én resultaatgerichtheid.

Ons model kent 3 fases: exploreren, concepting en executie. Elke van de fases kent weer twee stapjes: vrijdenken en focus vinden. De drie fases kunnen lineair doorlopen worden, maar dat hoeft niet. Juist het lef om een stapje terug te doen is kenmerkend voor Design Thinking. Bijvoorbeeld wanneer je een nieuw idee bedacht heb, maar eigenlijk niet goed genoeg weet welke behoefte je hiermee vervult.

  • Je leeft je in de doelgroep in. We verkennen door behoefteonderzoek in welke context jouw producten worden gekocht en gebruikt en welke behoeften daarmee worden vervuld.
  • We vatten de verkenning samen in een concrete prioritering van kansen en bedreigingen voor de korte en lange termijn. Zo weet jij wat je als eerste te doen staat.
  • Met een probleem in gedachte, komen we samen met de doelgroep tot zoveel mogelijk oplossingen.
  • De beste oplossing wordt verder uitgewerkt en op basis van feedback van de doelgroep geoptimaliseerd tot deze goed aansluit bij de behoeften van de doelgroep.
  • De uitgewerkte oplossing wordt geïntroduceerd. Ook als deze nog niet helemaal perfect is. In de praktijk wordt namelijk weer opnieuw feedback opgehaald.
  • Op basis van de feedback breng je specifieke verbeteringen aan.

Meer weten over onze aanpak?