Marketing Strategy

De Marketing strategy vormt de fundering voor al jouw marketingactiviteiten. Hoe sterker deze fundering, hoe succesvoller de marketingmix kan worden ingevuld. Wij helpen je om tot een sterke marketingstrategie te komen door inzicht te geven in het gedrag (Usage) en de houding (Attitude) van de klant ten aanzien van de categorie. Een Usage & Attitude onderzoek geeft inzicht in de vijf W’s: wie, wat, waar, wanneer en waarom.

Bij een Usage & Attitude studie stellen wij dan ook voorop dat het voor de categoriegebruiker lastig is om te bepalen wat zijn gedrag nu precies drijft. Dat is de reden dat wij gedrag en houding onderzoeken vanuit de context waarin beide tot stand komen. Wij onderzoek de context vanuit drie niveaus

Mens: normen en waarden, behoeften en motivaties
Markt: aanbod en framing (communicatie) binnen de categorie
Maatschappij: trends en wet- en regelgeving

Jarenlang werd gedacht dat ons gedrag gedreven werd door onze ratio. De keuze voor een merk of product zou gebaseerd zijn op dat wat we ervan weten (of denken te weten). Onze onderzoekservaring en het werk van onder andere Daniel Kahneman (Thinking, Fast and Slow) en Byron Sharp (How Brand Grow) hebben ons geleerd dat de realiteit anders is: veel van onze beslissingen worden in een mum van tijd onbewust gemaakt. Achteraf rationaliseren we ons gedrag door de feitelijke argumenten daarvoor te benadrukken. In werkelijkheid wordt ons gedrag grotendeels bepaalt door de context waarin we ons begeven.

In een Usage & Attitude onderzoek gebruiken wij de volgende methoden:


Cases


Contact