Research Community

Community research geeft een uniek beeld van de belevingswereld van je doelgroep en van de positie die je merk, product of dienst daarin inneemt. Op een community platform leggen wij leden onderwerpen voor via o.a. een vragenlijst, een forum of een dagboek. Uit de antwoorden en conversaties verzamelen wij inzichten.

Deze vorm van onderzoek biedt de volgende voordelen:

  • Klanten delen gedurende dagen, weken of zelfs maanden hun ervaringsverhalen. Zij blikken terug, vertellen in het moment en denken vooruit. Zo krijgen we inzicht in het werkelijke gedrag en voorkomen we een momentopname. Vanuit deze ervaringsverhalen leren we hoe de context het gedrag beïnvloedt en krijgen we inzicht en de verwachtingen en ambities van de klant.
  • We werken met een trechtermodel, waarbij een onderwerp eerst breed wordt verkend en vervolgens steeds verdieping wordt gezocht op specifieke onderwerpen. Afhankelijk van de doelgroep, nemer er 20 tot 200 leden deel aan een opdracht. Zo zoeken we zowel de breedte als de diepte op van elk onderwerp.
  • We zetten bewust verschillende type opdrachten in om een onderwerp vanuit elke hoek te belichten. Zo voorkomen we een tunnelvisie.
  • We dagen zowel onszelf als de klant uit om telkens weer met een frisse blik naar een onderwerp te kijken. Om zelf een gevoel te krijgen bij de uitkomsten van het onderzoek, kan de opdrachtgever (ongezien) meekijken met de activiteiten. Er is geen beperking in het aantal medewerkers dat kan meekijken en dit kan op ieder moment. Zo wordt het voor iedere medewerker mogelijk om in nauwer contact te staan met de klant.

We bieden community onderzoek in verschillende vormen aan, passend bij de behoeften van onze opdrachtgevers:

De 6 motivatoren voor community leden

Omdat communityleden een belangrijke rol spelen in het slagen van een community hebben wij het 6F-model ontwikkeld, waarmee we community-leden motiveren. De motivaties om deel te nemen verschillen niet alleen per persoon, maar ook per community. Voor iedere community gaan wij op zoek naar de ideale mix van motivatoren. De zes motivatoren uit ons 6F-model zijn

  • Feedback
  • Friendship
  • First
  • Fit
  • Fun
  • Finance

Door het gedrag van communityleden op het online platform onderscheiden wij drie typen
community-leden:

Consumers: dit type leden bezoekt een research community met name voor informatie. Ze zijn nieuwsgierig naar de onderwerpen en lezen graag de mening van anderen. Zelf geven ze echter niet graag hun mening en hebben ze ook geen behoefte aan interactie met andere leden.

Contributors: contributors nemen deel aan een research community omdat ze op deze manier invloed kunnen uitoefenen. De contributor hoopt door zijn mening te laten horen invloed op de richting van de organisatie te hebben.

Creators: ook creators zijn actief omdat ze daarmee invloed kunnen uitoefenen. Er is echter een belangrijk onderscheid tussen contributors en creators. De creator zoekt actief de interactie met mede-community-leden. Hij vindt het leuk om met anderen in discussie te gaan en over gemeenschappelijke interesses te praten. Voor de creator is een community ook een sociale
aangelegenheid, die mede mogelijk wordt gemaakt door de organisatie achter de
community.

Voor iedere community zoeken wij naar een juiste verdeling over deze drie typen, en de
juiste overweging over de mate waarin de zes motivatoren ingezet worden.

Communtiy’s met klanten zijn informatief, toetsend en bieden inzichten in de klant waarvan
je niet wist dat je er naar op zoek moest. En zeer belangrijk, ze verbinden klanten met medewerkers.

Meer weten over community research?