Strategy & Transformation

Onderzoek is in onze optiek geen doel op zich. Het is een middel om een beweging of verandering in gang te zetten. Uiteindelijk wil je als organisatie meer klantgedreven opereren. Het verzamelen van klantinzicht is daarin een belangrijke, maar niet de enige stap in het proces.

Blauw begeleidt organisaties om daadwerkelijk meer klantgedreven te handelen. Onderzoeksresultaten zijn ons vertrekpunt. Wij begeleiden organisaties ook om die inzichten om te zetten in acties. Vaak begint dat bij het creëren van een gevoel van urgentie, het samenstellen van een leidend team en opzetten van een stappenplan. Uiteindelijk moet het leiden tot een nieuwe cultuur of een nieuw handelingsperspectief.

Met inspiratie, workshops, actie-sessies en teambegeleiding nemen wij organisaties stap voor stap mee om inzicht in actie om te zetten. De stip op de horizon en de werkwijze bepalen we samen. Wij kunnen aansluiten bij bestaande werkwijzen van organisaties, denk aan agile of design thinking. We stellen ook graag zelf een werkwijze voor, bijvoorbeeld het 8 stappenplan van Kotter. Onze transformatieconsultants denken graag mee.

Wil je inspiratie om je organisatie meer klantgedreven te maken?