Bevlogen medewerkers zetten zich in voor de doelen en ambities van hun organisatie; zij zijn bereid om extra energie, aandacht en tijd te besteden om iets te bereiken dat verder reikt dan hun eigen belang. En dat is precies waar veel bedrijven vandaag de dag behoefte aan hebben. Een bevlogen medewerker is:

 • Enthousiast over het werk – “Ik wil dit doen”
 • Betrokken – “Ik voel me verantwoordelijk voor het succes van het bedrijf”
 • Geboeid – “Ik hou van wat ik doe”

Maar hoe zorg je voor bevlogen medewerkers? Hoe kun je medewerkers faciliteren om bevlogen en in Flow het beste voor je organisatie te doen? Dat is precies de uitdaging waar veel organisaties en HR managers voor staan en ook mee worstelen. Dit start bij het luisteren naar medewerkers en te leren van hun feedback. 

De feedback van medewerkers kan veel relevanter en belangrijker worden gemaakt, als het frequenter met een klant gerelateerde focus wordt uitgevraagd. Gericht op de drivers die van invloed zijn om medewerkers in Flow (bevlogen) te krijgen.

Blauw heeft het Voice of Employee programma ontwikkeld dat Flow signaleert en op continue basis monitort. Het levert je organisatie het volgende op:

 • Relevante stuurinformatie op bedrijfs-, afdelings- en/of teamniveau: enthousiasme en klantgerichtheid vanuit medewerkerperspectief
 • Interactie: medewerkers worden actief betrokken bij het gezamenlijke doel om intern enthousiasme en de klantgerichtheid van de organisatie te vergroten.
 • Creativiteit en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd
 • Continue focus: regelmatige input om klantgerichtheid én faciliterend leiderschap bespreekbaar te houden en te verbeteren

Stap 1: Monitoren met de Flow Manager

Om Flow inzichtelijk te maken is continue feedback nodig om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Een traditioneel Medewerkertevredenheid onderzoek (MTO) is hiervoor vaak te statisch, te groot, te weinig actueel en heeft te weinig impact in de organisatie.

Met Flow Manager, een interactief activatie programma, monitoren we op continue basis of je medewerkers zich gefaciliteerd voelen om je (Klantgerichtheids) doelstellingen waar te maken. Het toets de belangrijkste drivers van Flow en geeft inzicht in hoeverre medewerkers je organisatie promoten en wat zij nodig hebben om in een Flow te komen.

Stap 2: Snappen wat er speelt onder medewerkers

Een bevlogen, gemotiveerde medewerker zorgt voor enthousiaste klanten. En een enthousiaste klant blijft terugkomen en zorgt voor nieuwe klanten. Medewerkers in Flow hebben dus een enorme impact op het succes van de organisatie. Blauw helpt je bij het prioriteren op basis van je inzichten van de medewerkers:

 • Blauw helpt je begrijpen welke van de 5 drivers de meeste impact hebben op de Flow binnen het bedrijf en waar je de meeste aandacht aan moet besteden.
 • Samen bepalen we waar in de organisatie de meeste verbeterpotentie ligt.

Wanneer er behoefte is aan verdieping in de achtergrond en motivaties van de beleving van medewerkers gaat Blauw in gesprek met medewerkers. We presenteren de belangrijkste learnings uit de gesprekken, aansluitend op de presentatie vindt een workshop plaats met het projectteam. Na afloop van deze sessie heeft de organisatie:

 • Een lijst met concrete ideeën voor verbeteringen van de beleving van medewerkers
 • Een eerste aanzet voor een concreet en werkbaar actieplan met speciale aandacht voor quick wins
 • Inzichten gebaseerd op resultaten en op onze ervaringen bij andere bedrijven

Wil je meer weten over de vijf drivers van Flow?

Stap 3: Actief aan de slag

Meten is nog niet snappen en snappen zorgt zeker niet automatisch voor een positieve beweging binnen de organisatie. Wij beloven daarom ook niet dat na de 1e meting alles anders is. Wat we wél beloven is dat we samen met de organisatie kijken welke stappen het beste passen binnen de organisatie, die tot een golfbeweging leiden. We hebben verschillende mogelijkheden om voor jouw bedrijf een op maat gemaakt programma neer te zetten. Zodat je een concreet stappenplan hebt hoe je beweging en daarmee flow kunt realiseren: in hapklare brokken.

We geven je houvast om met de Voice of the Employee bezig te zijn en organiseren presentaties, games en evenementen om het enthousiasme in de organisatie een duw in de juiste richting te geven. 

We helpen je aan enthousiaste en klantgerichte medewerkers door:

 • Inspiratie sessie door Rijn Vogelaar (schrijver van De Superpromoter en de Trilogie Flame, Flow, Flood)
 • Follow up sessie met managers over hoe ze flow kunnen inzetten en gebruiken
 • Team workshops om de resultaten te bespreken
 • Toolkit met handige tips & tricks zodat je actief aan de slag kunt

Bewezen programma

Ons bewezen programma is ontwikkeld op basis van ervaring met klantrelatie trajecten voor:

Efteling
Nationale Nederlanden
NPO

Blogs en artikelen:


Meer weten? Neem contact op: