Cases
De Inspectie van het Onderwijs
Branding & Communication

Stakeholderonderzoek: inzet van communicatiemiddelen optimaliseren

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leraren, schoolbesturen en andere professionals zetten zich hier iedere dag voor in. Met effectief toezicht draagt de Inspectie van het Onderwijs bij aan beter onderwijs in Nederland.


Uitdaging

De Inspectie van het Onderwijs publiceert jaarlijks een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Op het gelijknamige congres wordt de Staat van het Onderwijs overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Inspectie van het Onderwijs wil met de Staat van het Onderwijs zoveel mogelijk positieve impact creëren in het gehele onderwijsveld. Daarvoor is een optimale inzet van communicatiemiddelen van groot belang.

Om goed aan te sluiten bij de behoeften van schoolbestuurders en schoolleiders heeft de Inspectie van het Onderwijs Blauw gevraagd onderzoek te doen naar het bereik, de waardering en het gebruik van de Staat van het Onderwijs onder deze doelgroep in alle onderwijssectoren.

Visie

Oplossing

Combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek

In het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van een combinatie van methoden:

  • Een online kwantitatief onderzoek onder 219 bestuurders en schoolleiders om inzicht te krijgen in het bereik, het begrip en het gebruik van de communicatiemiddelen rondom de Staat van het Onderwijs.
  • Een verdiepend kwalitatief onderzoek in de vorm van 22 telefonische diepte-interviews waarin we uitgebreid spraken met bestuurders en schoolleiders over hun kennis van de bevindingen van de Staat van het Onderwijs 2019, de betekenis ervan voor het beleid en de strategie van de eigen organisatie en het feitelijke gebruik van de bevindingen van de Staat van het Onderwijs.

Resultaat

Uit het onderzoek bleek dat de Staat van het Onderwijs goed bekend is en gewaardeerd wordt door schoolbestuurders en schoolleiders. Tegelijkertijd leverde het onderzoek ook een aantal bruikbare aanknopingspunten op voor verdere optimalisatie van zowel de inhoud van de publicatie als de inzet van de communicatiemiddelen.De resultaten zijn enthousiast ontvangen door het projectteam van de Inspectie van het Onderwijs dat aan de slag gaat met de voorbereidingen van de volgende Staat van het Onderwijs. Tijdens een workshop onder leiding van Blauw hebben zij de aanbevelingen uit het onderzoek door vertaald naar concrete verbeteracties om de communicatiestrategie nader aan te scherpen de impact van de Staat van het Onderwijs verder te vergroten. Wij zien alvast uit naar de volgende editie!

"Blauw nam ons goed mee in het proces en keer op keer zat hun toegevoegde waarde in de scherpte van hun analyses en goed hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden."
Marloes Antheunis
Senior communicatieadviseur

Meer over deze

case

Uitgelichte

expertise

Benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen?

Nicole Remmers
Nicole Remmers
Nicole.Remmers@blauw.com