CEP Power Booster

Met jouw merk claim je de meest relevante momenten die kopers aan de categorie denken. Dat levert je een sterk mentaal marktaandeel op maar vooral extra koopgedrag, nu en in de toekomst.

Hoe

Een door kopers verrijkte lijst van category entry points (CEPs) is een goed begin. Maar het bepalen van relevantie voor je merk gaat in samenhang met concurrenten.

Iedereen begrijpt dat daarvoor verdiepend onderzoek nodig is. Een studie die echt doorgrondt welke waarde verschillende CEPs hebben voor welke merken, inclusief jouw merk.

Vanuit onze CEP expertise over inmiddels honderden merken, waarderen we de category entry points. Hoe vaak komt een CEP voor in het dagelijks leven, wat is de volumepotentie?

Met impliciet onderzoek koppelen we merken aan momenten en momenten aan merken. Welke CEPs komen het vaakst voor en kan jouw merk daarop nog groeien?


MERKSTRATEGIE, MERKMANAGEMENT

€15.000

Ad hoc

Gebaseerd op steekproef NL18+ (n=1000)


Bel ons voor een intakegesprek, binnen vier weken heb je resultaten.