Communicatie Concept test

Met een concept test achterhaal je hoe jouw doelgroep reageert op een nieuw/vernieuwd communicatieconcept. Stel, je wilt een product of dienst lanceren. Dan bedenk je een communicatiestrategie om je product bij je doelgroep onder de aandacht te brengen. Dat kunnen verschillende communicatie uitingen zijn, bijvoorbeeld een radiospot, een tv-commercial, een advertentie in een tijdschrift of een complete campagne met een mix van dat alles.

Je wilt dat de gekozen communicatie uiting past bij jouw merk, je doelgroep en de belofte die je wilt overbrengen. Je boodschap moet overkomen en blijven hangen bij je doelgroep. Of dat zo is, kun je checken met een concept test.

Met een communicatie concept test met je de effectiviteit van een campagne en check je:

  • in hoeverre de communicatieve uitingen de juiste (emotionele) vertaling zijn van het strategische idee;
  • hoe de campagne begrepen en gewaardeerd worden (identificatie, relevantie);
  • welke emoties de campagne-elementen op welk moment oproepen; of en wanneer de handelingsperspectieven begrepen en omarmt worden;
  • welke concrete aanknopingspunten voor optimalisatie er zijn.

Onbewuste beïnvloeding in communicatie

Vroeger ging bij een concept test de aandacht vooral uit naar de meer rationele en bewuste processen. Maar de gemiddelde consument zegt lang niet altijd wat hij of zij doet en doet niet altijd wat hij zegt en van plan is. Wanneer een consument achteraf vragen krijgt over een aankoop, is er vaak sprake van post-rationalisatie van het eigen (onbewuste en irrationele) gedrag.

Daarom gebruiken we tegenwoordig ook irrationeel gedrag en onbewuste beïnvloeding in communicatie als uitgangspunt voor menselijke informatieverwerking en beslissingsgedrag.

Hoe feitelijker en rationeler het gedrag van de respondent, hoe explicieter onze vraagstelling. Hoe onbewuster de motieven en preferenties, en in situaties waarin de respondent de waarheid niet kan of wil vertellen, hoe implicieter en non-verbaler onze vraagstelling en onderzoekstechniek.

Emotionele lading van de campagne meten

Emotionele impact van een campagne speelt een belangrijke rol om mensen aan te zetten tot het nemen van de juiste actie, bijvoorbeeld het kopen van je product.

Blauw heeft een aantal onderzoeksmethodes die de impliciete impact blootleggen. Zo zetten we bij een tv commercial bijvoorbeeld online FaceReading in combinatie met een Impliciete Associatie Test (IAT) in. Hiermee kan tot op scene-niveau de emotionele beleving van een commercial in kaart gebracht worden. Door dit te combineren met een IAT wordt inzichtelijk wat het effect van de campagne is op bepaalde waarden en/of associaties. Met deze IAT meten we op basis van snelheid in hoeverre bepaalde waarden of associaties worden opgeroepen en hoe sterk de koppeling is met het merk, dienst of onderwerp.

Meer weten over onze communicatie concept test?