Agile Research

Agile werken heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Sommige bedrijven experimenteren hier nog mee, terwijl bij andere een methode als scrum al gemeengoed is geworden. Marktonderzoek is echter niet altijd aangesloten op het ritme en snelheid van scrumteams. Terwijl klantfeedback juist een van de uitgangspunten van scrum is!.

We merken dat er vanuit opdrachtgevers steeds meer een behoefte is aan onderzoek dat snel uitgevoerd kan worden; dat flexibel om kan gaan met ongeplande vragen; en dat je just the answer geeft. Met andere woorden; het moet meer agile. We merken deze verandering al bij verschillende klanten die helemaal of gedeeltelijk agile werken en waar de invloed van agile werken en scrumteams duidelijk zichtbaar is.

Ons agile research team SPRINT helpt scrumteams van onze klanten om op de juiste momenten de juiste inzichten boven water te krijgen. Lees meer op de website van SPRINT


Get in touch!