Kwantitatief onderzoek

In kwantitatief marktonderzoek ondervragen we een grote groep mensen. Kwantitatief onderzoek geeft je cijfermatige resultaten over een bepaalde groep. Dit kunnen je eigen klanten zijn maar ook een groep respondenten die je merk of product (nog) niet kent. Voor de selectie maken wij gebruik van professionele wervingsbureaus of panels en wij zorgen er altijd voor dat het onderzoek gehouden wordt onder een representatieve doelgroep.

De vragenlijst stellen wij op en stemmen deze altijd af met onze opdrachtgevers. De resultaten van het onderzoek kunnen wij op verschillende manieren opleveren. Een onderzoeksrapport met tabellen of een online dashboard waarin je zelf kunt zien wat de resultaten zijn behoren tot de mogelijkheden.